company_intr_bg04

प्रमाणपत्र

प्रताधिकार 6 प्रमाणपत्राचे तुकडे-01 (1)

कॉपीराइट प्रमाणपत्र 1

कॉपीराइट 6 प्रमाणपत्राचे तुकडे-01 (2)

कॉपीराइट प्रमाणपत्र 2

कॉपीराइट 6 प्रमाणपत्राचे तुकडे-01 (3)

कॉपीराइट प्रमाणपत्र 3

कॉपीराइट 6 प्रमाणपत्राचे तुकडे-01 (4)

कॉपीराइट प्रमाणपत्र 4

कॉपीराइट 6 प्रमाणपत्राचे तुकडे-01 (5)

कॉपीराइट प्रमाणपत्र 5

कॉपीराइट 6 प्रमाणपत्राचे तुकडे-01 (6)

कॉपीराइट प्रमाणपत्र 6

सीई आइस मशीन

सीई आइस मशीन

आयएसओ

आयएसओ

ट्रेडमार्क नोंदणी प्रमाणपत्र

ट्रेडमार्क नोंदणी प्रमाणपत्र

व्हॅक्यूम कूलिंग मशीन-एमडी

व्हॅक्यूम कूलिंग मशीन-एमडी

कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉलेशन पात्रता 1

कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉलेशन पात्रता 1

कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉलेशन पात्रता 2

कोल्ड स्टोरेज इंस्टॉलेशन पात्रता 2

उच्च तंत्रज्ञान उपक्रम

उच्च तंत्रज्ञान उपक्रम

नाविन्यपूर्ण SMEs

नाविन्यपूर्ण SMEs